Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

[PSX]Silent Hill Việt ngữ

Bài viết này chứa liên kết cho phép tải game Silent Hill, phiên bản tiếng Việt cho máy Sony PSX. Vì đây là đối tượng truy lùng của luật tác quyền nên bài viết cần được bảo vệ.
Click vào ô dưới đây và nhập mật mã để xem nội dung được mã hóa.
Mật mã: hợp ngữ (một từ tiếng Anh, viết hoa chữ cái đầu tiên. Từ này là một thành phần trong tiêu đề của blog)
1 nhận xét: